totemi i displeji

Šta su to Totemi i znakovi?


Table i putokazi čine izuzetno široku grupu reklamnih proizvoda koji se mogu naći u najrazličitijim oblicima.


Gdje se koriste Totemi i znakovi?


Reklamne table se veoma često koriste za obeležavanje lokala i to kako enterijera tako i eksterijera a nije ni redak slučaj da se koriste za ispisivanje naziva samog lokaliteta. Znakovi se sa druge strane najčešće koriste za obaveštavanje o lokalitetu objekta i načinu kako do istog doći od tačke na kojoj se putokaz nalazi.


Od čega se izrađuju Totemi i znakovi?


Izbor materijala za izradu reklamnih totema i znakova u većini slučajeva zavisi od samog mjesta i načina na koji se tabla postavlja. Najčešći materijali za izradu podloge reklame su čvrsta PVC plastika, leksan ili metal a koji će se koristiti zavisi od konkretnih potreba.

Totemi i znakovi:
 

  •  Svjetleće display kutije
  •  Sve vrste metalnih konstrukcija
  •  Štampa i montaža konstrukcija i banera na benzinskim pumpama
  •  Jumbo svjetleći panoi
  •  Totemi
  •  Natpisne ploče i putokazi
  •  Proizvodi od pleksiglasa
  •  Display-i za interijere
  •  Serijske reklame.