mobilni marketing

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Pročitaj više

Mobilni marketing je marketinški kanal koji omogućuje veoma jednostavnu i brzu dvosmjernu komunikaciju između brendova i potrošača, bez obzira na doba dana i mjesto na kojem se potrošač u tom trenutku nalazi.


 Postoje zaista velike mogućnosti ciljanog reklamiranja, a u odnosu na njihove demografske podatke i potrošačke navike. Pored svega navedenog, mobilni marketing je dosta jeftiniji i lakši za pripremu, realizaciju i praćenje efikasnosti.


Prije svega treba sebi postaviti cilj – šta želimo da bude postignuto?


 Da li je to povećanje prodaje, povećanje svijesti o nekom proizvodu i samom brendu, kreiranje baze provjerenih potrošača, povećanje saobraćaja na prodajnim mestima, brza rasprodaja starih kolekcija ili robe kojoj ističe rok, povećanje broja posjeta sajtu, kreiranje programa lojalnosti za najvernije kupce i sl.

 Svakako, sami brendovi najčešće ne znaju na koji način bi primjenom mobilnog marketinga mogli da ispune neki od navedenih ciljeva, tako da svakako treba voditi računa i prilikom izbora odgovarajućeg partnera – najčešće je to marketing agencija koja ima iskustva u radu sa mobilnim marketingom i koja će predložiti dovoljno kreativan način realizacije.


Da bi kampanja bila uspješna, postoje osnovne smjernice kojih se treba držati. Prije svega treba prilagoditi kampanju opštem marketinškom cilju. Zatim, treba misliti o tome šta je to što je zaista vrijedno, što će potencijalnog kupca privući da učestvuje u kampanji. Sama kampanja treba da bude jasno predstavljena i sa jednostavnim mehanizmom učešća.